Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring.

För oss i Kalmarsundskyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.   Denna policy omfattar Kalmarsundskyrkan med dess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Vår ordförande och styrelse är kontaktperson i frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Kontakt sker via styrelsen@kalmarsundskyrkan.se.

Kalmarsundskyrkan värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Om du interagerar med Kalmarsundskyrkan behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när du blir medlem, att du anmäler dig till ett läger eller en kurs hos oss. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med relevant information, för uppföljning, m.m. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att ex. i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster Kalmarsundskyrkan räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att klaga och om de är felaktiga eller laglig grund saknas begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.